Digitaal Informatie Systeem

De grondleggers van Grondzaken Dienstencentrum hebben op basis van vele jaren ervaring een innovatief volgsysteem ontwikkeld genaamd ‘Digitaal Informatie Systeem’ (DIS). In het systeem wordt optimaal aandacht geschonken aan verslaglegging, verantwoording, termijnbewaking en communicatie volgens vastgestelde normen. Ook proces – en budgetbeheersing zijn een essentieel onderdeel. Tevens is er op elk gewenst moment een up-to-date overzicht van de status van dossiers en/of projecten te genereren. DIS biedt vrijwel totale beheersing van het project en vormt de basis voor een succesvol projectmanagement. Het DIS heeft als doel onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen.

Doordat het DIS geheel in de organisatie is verankerd zorgt het ervoor dat de medewerkers van Grondzaken Dienstencentrum afspraken punctueel nakomen, termijnen optimaal bewaken, voor correcte vastlegging zorgdragen en de juiste presentatie van diverse gegevens genereren.