Inbrengwaardetaxatie

Wanneer een gemeente voornemens is gronden te ontwikkelen dient men, op basis van hetgeen bepaald in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, een exploitatieplan vast te stellen indien het verhalen van de kosten van de grondexploitatie niet op een andere wijze is verzekerd. Bij het opstellen van het exploitatieplan is de inbrengwaarde een zeer belangrijk element. De inbrengwaarde is namelijk mede van invloed op de grondexploitatiebijdrage welke een ontwikkelende partij dient te voldoen in geval van zelfrealisatie. Deze dient dus zorgvuldig en goed onderbouwd vast te worden gesteld.

Algehele marktkennis inzake waardebepalingen van (ruwe) bouwgronden met eventuele opstallen, een professionele wijze van rapporteren en een gedegen onderbouwing vormen bij Grondzaken Dienstencentrum de grondslag om u als opdrachtgever op de juiste wijze te adviseren.