Pachtzaken

Titel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek geeft de wettelijke kaders van pacht. Doordat het ingewikkelde en veelomvattende wetgeving betreft, is er nog weleens discussie tussen partijen. De pachter kan gebruik maken van zijn voorkeursrecht, indeplaatsstelling en continuatierecht. Tevens heeft hij recht op vergoeding indien hij verbeteringen heeft aangebracht. De verpachter daarentegen kan het verpachte op korte termijn nodig hebben voor eigen gebruik of wenst een meer marktconforme pachtprijs.

Grondzaken Dienstencentrum fungeert als schakel tussen de verpachter (overheid) en pachter. We ontzorgen u als opdrachtgever en dragen zorg voor een up to date pachtbeheer met pachtadministratie binnen ons Digitale informatie Systeem. Doordat we de taal van het platteland spreken zijn we in staat met pachters afspraken te maken over duurzaam beheer. Dit leggen we op de juiste wijze vast in een pachtovereenkomst, welke we indien nodig (> 1 hectare) bij de Grondkamer laten registreren. Uitgangspunt bij dit alles is dat we een strategisch beheer voeren waarbij de doelen van de opdrachtgever voorop staan. We komen graag bij u langs om kosteloos en geheel vrijblijvend een quickscan te maken van uw (landelijk) eigendommenbeheer. Informeer naar de mogelijkheden.