Rentmeesters

Om een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen en vakkennis up-to-date te houden zijn onze rentmeesters aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Rentmeesters (NVR) en / of VastgoedCert gecertificeerd, lid van de Vereniging Voor Onteigeningsrecht (Vvor) en opgenomen in het Register DOBS. Tevens worden jaarlijks diverse vaktechnische cursussen gevolgd.

Lid zijn van de NVR betekend dat er jaarlijks verschillende cursussen en studiedagen gevolgd dienen te worden om kennis en kunde actueel te houden. Deze cursussen en studiedagen zorgen ervoor dat de rentmeesters bekend worden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en relevante wet- en regelgeving.

Sinds 2001 is er geen wettelijke beëdiging van de taxateur meer. Eenieder mag sindsdien zichzelf taxateur noemen zonder daadwerkelijk kennis van zaken te hebben. Daarom is in 2004 Stichting VastgoedCert opgericht om de kwaliteit van taxateurs te waarborgen.  Naast het succesvol afronden van theorie- en praktijktoetsen, dient periodiek een hercertificeringsopleiding gevolgd te worden om kennis actueel te houden.

Vvor is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling middels seminars en symposia te bevorderen.

Het Register DOBS heeft een register samengesteld van deskundige beroepsbeoefenaren op het gebied van onteigening, nadeelcompensatie, planschade en aanverwante rechtsgebieden welke algemeen te raadplegen is. Middels toelatingscriteria en een systeem van permanente educatie wordt de kwaliteit gewaarborgd.