GIS

Het Geografisch Informatie Systeem ook wel GIS genoemd dient ter ondersteuning van onze beheerwerkzaamheden. In het GIS systeem kunnen verscheidene (geografische) gegevens ingevoerd worden. Een plattegrond met de locaties van de pachtpercelen waarbij er onderscheidt is gemaakt in soort pacht en of inzicht in een ruiling van diverse (agrarische) gronden zijn slechts een paar voorbeelden van de vele mogelijkheden die GIS biedt. Ook een totaal overzicht van de eigendommen behoort tot de mogelijkheden. Indien onze opdrachtgevers dit wensen kunnen wij middels GIS direct inzicht verlenen in haar eigendommen of een bepaalde situatie nader in beeld brengen. Door de koppeling tussen ons Digitale informatie Systeem en GIS zijn wij in staat allerlei verschillende zaken met elkaar te koppelen waardoor onze opdrachtgevers de gewenste data beschikbaar krijgen.

De GIS deskundige van Grondzaken Dienstencentrum voorziet u graag van meer informatie over de mogelijkheden van het systeem.