Onteigening

Onteigening is een uiterst middel gehanteerd door de overheid om het volledig eigendom te verkrijgen over onroerende zaken teneinde een ontwikkeling van algemeen belang mogelijk te maken. Onteigening wordt ingezet wanneer de minnelijke verwerving van de onroerende zaak spaak loopt. De procedure van de onteigening wordt gekenmerkt door twee opvolgende onderdelen bestaande uit de administratieve- en gerechtelijke fase. In de administratieve fase wordt het traject doorlopen ter verkrijging van een Koninklijk Besluit. Hierbij wordt door de Kroon getoetst of aan alle vereisten van de Onteigeningswet is voldaan. Nadat het Koninklijk Besluit tot onteigening is afgegeven start de gerechtelijke procedure. In deze fase van de onteigening wordt er gedagvaard, het eigendom overgeschreven en de volledige schadeloosstelling bepaald.

Om daadwerkelijk te kunnen onteigenen dient er aangetoond te worden dat er voldoende onderhandeld is in de minnelijke sfeer. Wanneer hier onzorgvuldig is gehandeld kan de rechtbank de onteigening stuiten. Er zal dan weer opnieuw in minnelijk overleg getreden moeten worden met de desbetreffende eigenaar, hetgeen hoge kosten en extra tijdverlies met zich meebrengt vooral wanneer er reeds contracten zijn gesloten met de aannemer of ontwikkelaar.

Om ervoor te zorgen dat de onteigeningsprocedure succesvol wordt doorlopen, werkt Grondzaken Dienstencentrum vanaf het begin van de onderhandelingen aan een ‘onteigeningsproof’ dossier. Met inachtneming van de Onteigeningswet, relevante jurisprudentie, kennis van de onteigeningsprocedure en een goed onderbouwd dossier brengen wij samen met de onteigeningsadvocaat de onteigening tot een goed eind.