Grondzaken in de praktijk

De rentmeesters van Grondzaken Dienstencentrum hebben zowel intern als extern in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende werkzaamheden bij diverse (semi) overheden. Hierbij valt te denken aan taxatieopdrachten van bedrijfsmatig en landelijk onroerend goed en grondverwervingstrajecten voor infrastructuur, waterstaatskundige werken, ten behoeve van toekomstige woningbouw- en of bedrijventerreinen alsmede strategische aankopen. In deze projecten is het volledige traject doorlopen, vanaf de eerste kennismaking met de eigenaren en het taxeren van de onroerende zaken tot het opstellen en ondertekenen van de overeenkomsten.

Daarnaast worden de rentmeesters van Grondzaken Dienstencentrum regelmatig ingeschakeld voor advies op maat op zeer uiteenlopende vlakken in het vakgebied waaronder planschadenadeelcompensatie, vestiging van zakelijke rechten en pachtzaken.

Graag ontzorgen we onze opdrachtgever in geval van (grotere) projecten. We nemen de gehele projectorganisatie met betrekking tot de grondverwerving voor onze rekening en zorgen ervoor dat met de inzet van de juiste mensen en middelen de uitvoering van het werk op het geplande tijdstip kan worden opgestart. Ook in het geval van het tijdelijk opvullen van een grondzakenfunctie binnen uw organisatie bent u bij Grondzaken Dienstencentrum aan het goede adres. We zijn in staat ons de ins en outs snel eigen te maken en functioneren als één van u.

Doordat kennis van een grote verscheidenheid van zaken binnen het kantoor aanwezig is kunnen wij onze opdrachtgevers optimaal bedienen. Graag zetten wij onze kennis, kunde en kwaliteiten ook in voor uw organisatie.Neem eens vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.