Zakelijk recht

Voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur, het plaatsen van een opstal of het overeenkomen van een erfdienstbaarheid op andermans grond dient men, vanwege de eventuele rechtsgevolgen zoals natrekking, een zakelijk recht te vestigen. Hierdoor verkrijgt naast de juridische eigenaar van de grond een derde partij een beperkt zakelijk recht op een onroerende zaak. Het zakelijk recht heeft als kenmerk bij overdracht van het eigendom, op de onroerende zaak te blijven rusten. Het vestigen van een zakelijk recht dient met inachtneming van Art. 3:98 van het Burgerlijk Wetboek gevestigd te worden middels een notariële akte welke wordt ingeschreven in de openbare registers. Bij het vestigen van het zakelijk recht is het gebruikelijk om met de eigenaar van de onroerende zaak een vergoeding overeen te komen voor de vestiging op zijn zaak.

Schakelt u een ervaren rentmeester van Grondzaken Dienstencentrum in dan neemt deze het gehele traject van het vestigen van het zakelijk recht voor u uit handen. De onderhandeling over de vestiging van het zakelijk recht, het bepalen van de hoogte van de vergoeding en het opstellen van de overeenkomst wordt voor u geregeld.